Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Polskie przepisy prawa są na tyle skomplikowane, że spora grupa osób prowadzących działalność gospodarczą boi się nieświadomego naruszenia prawa. Bardziej bezpieczna opcją jest powierzenie swoich finansów fachowcom poprzez zawarcie stosownej umowy z biurem rachunkowym. Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, należy ustalić jakie cechy świadczą o tym, ze dane biuro rachunkowe jest dobre.

Przede wszystkim należy pamiętać, ze niska cena nie świadczy o jakości usług, ponieważ duża konkurencja wymusza obniżanie cen.
Rzetelne biuro powinno być dostępne dla swoich klientów. Liczą się godziny otwarcia lokalu, dojazd do niego. Ważne jest to, czy z jego pracownikami można skontaktować się także poza oficjalnymi godzinami pracy, np.; telefonicznie czy przy użyciu internetu.

Należy zwrócić uwagę na zakres działalności biura rachunkowego. Księgowość i rachunkowość to pojęcia bardzo szerokie i nie wszędzie oznacza to te same usługi.
Koniecznie trzeba też zasięgnąć informacji na temat dostępu do dokumentów, które są w danym momencie w biurze. Może się przecież zdarzyć, że pilnie będzie nam potrzebna np. jakaś faktura. Zachodzi w tym momencie pytanie, czy pracownicy biura będą skłonni przesłać się faxem.

Można też zorientować się, czy interesujące nas biuro jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce albo Centrum Informacji Księgowej. Przynależność do jednej z tych organizacji świadczy o profesjonalizmie.

16/01/2015

Nieodpłatne świadczenia

Nowelizacja podnosi do 200 zł limit kwoty zwolnienia od PIT dotyczącego jednorazowej wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją i reklamą. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zmiana ta ograniczy obowiązek sporządzania przez przedsiębiorcę informacji podatkowej PIT-8C.

Dwie powyższe zmiany mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2010 r. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., stosują do końca przyjętego przez
siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym.

07/11/2012

Przychodzy w centrach badawczo-rozwojowych

W ustawach o podatkach dochodowych przewidziano, że przychodami w centrach badawczo-rozwojowych są również środki funduszu innowacyjności:

a. niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,
b. wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
c. w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Zmiana ta wydłuża zatem o jeden rok okres, w którym środki funduszu innowacyjności mogą zostać uznane jako niestanowiące przychodu z działalności, w przypadku gdy nie zostały wykorzystane w roku ich otrzymania. Środki te są przeznaczane na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych oraz opłat związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek.

07/11/2012

Obowiązki pracodawcy

Na przełomie roku pracodawcy mają wiele obowiązków z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Na przełomie roku trzeba pomyśleć o ustaleniu nowego planu urlopów i nowych wymiarów czasu pracy w poszczególnych miesiącach, wystawieniu pracownikom informacji PIT-11 i złożeniu w ZUS informacji ZUS IWA. Pracodawcy powinni też pamiętać o wyliczeniu współczynnika urlopowego na 2011 r.

07/11/2012

Programy dla księgowości internetowe

Aby móc prowadzić księgowość internetową, konieczne jest korzystanie ze spłacalnego programu, który umożliwi dokonanie wszelkich potrzebnych czynności. Odpowiednie oprogramowanie jest jednym z podstawowych warunków, tuż obok sprawnego sprzętu komputerowego oraz wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie.

Czym powinno charakteryzować się dobre oprogramowanie? To zasadnicze pytanie, które stawiają sobie wszyscy dążący do wysokiej jakości swoich usług. Warto zapoznać się z cechami cechami wartościowego oprogramowania, by właśnie na takie się zdecydować.

Należy mieć świadomość, że z racji dużej popularności księgowości on-line, na rynku pojawiło się wiele programów komputerowych wykorzystywanych w dziale księgowości. Które z nich są rzeczywiście cenne? Myślę, że poniższe wskazówki dostarczą nam potrzebnej wiedzy.

Specjalistyczne programy księgowe wykorzystywane na potrzeby firm charakteryzują się dużą liczba praktycznych funkcji. Do takich należy choćby obecność arkuszy kalkulacyjnych. Cenna jest również funkcja polegająca na istnieniu danych o stawkach podstawowych. Należy jednak podkreślić, iż stawki podatkowe z każdym następnym roku będą prawdopodobnie ulegać zmianom. W związku z tym istotnym kryterium doboru programu jest częstotliwość, z jaką tworzona jest aktualizacja programu księgowego. Jest ono bowiem za każdym razem dostosowywane do nowego, aktualnego prawa.

Ważny jest również jest system pomocy programowej, który powinien być dostępny dla każdego użytkownika.

03/10/2012

Pomysł na biznes – Grooming – pielęgnacja zwierząt

Każdy właściciel psa stara się zapewnić mu nie tylko dobrą opiekę i jedzenie, ale dba również by był czysty, miał zdrową błyszczącą sierść i ogólnie był bardzo zadbany.
Najczęściej, wszystkie czynności pielęgnacyjne, czyli grooming, wykonuje sam właściciel, lecz gdy zwierzę uczestniczy w pokazach i konkursach, przygotowaniami zajmuje się profesjonalny groomer.

Kim jest groomer?

Tym zapożyczonym z języka angielskiego terminem określa się fryzjera dla zwierząt, najczęściej dla psów. W salonach specjalnie stworzonych na potrzeby pielęgnacji psów groomerzy nie tylko zajmują się ich sierścią, ale ta praca polega na kompleksowych zabiegach takich jak: usuwanie insektów, mycie i strzyżenie, fryzowanie, czyszczenie uszu, oraz innych, niezbędnych czynnościach.

Kto może zajmować się groomingiem?

Oficjalny zawód groomera istnieje w większości krajów Europy i Ameryki, lecz w Polsce nie został uznany za zawód regulowany, co oznacza, że zawód groomera może wykonywać praktycznie każda osoba znająca się na strzyżeniu i fryzowaniu psiej lub kociej sierści. Oczywiście bardzo ważne są uczucia do zwierząt — a to znaczy, że osoba niecierpliwa, gwałtowna, roztrzepana lub obojętna może spowodować u nich stres, a tym samym niechęć do zabiegów pielęgnacyjnych.
Poza granicami naszego kraju, prowadzenie salonu fryzjerskiego dla zwierząt wymaga ukończenia określonego specjalistycznego kursu.

Salonów groomingu dla zwierząt stale przybywa, ponieważ wielu właścicieli zwierząt chce by ich pupil miał zapewnioną kompleksową pielęgnację. Najczęściej są to zwierzęta długowłose, których sierść jest trudna do utrzymania w porządku, dlatego wykwalifikowany psi fryzjer najlepiej o nią zadba

02/10/2012

80% pensji dla każdego

Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosić ma 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

Wyjątkiem będą oczywiście osoby uprawnione do zasiłków w wysokości 100 %. Taką podwyżkę wymiaru zasiłków chorobowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która po podpisie Prezydenta ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Nowe zasady, które usuwają różnice w wysokości wypłacanych świadczeń osobom w różnym wieku, obejmą zarówno ubezpieczonych dobrowolnie, jak i obowiązkowo.

24/09/2012